15. 05. 2010.

Duhovna zvanja: časne sestre i svećenici iz Matoševaca i Stranjana


Stranjani i Matoševci, makar da je u njima vjerski život bio na priličnoj visini, i da je u tim selima bilo dosta obitelji s većim brojem djece, nisu imali puno duhovnih zvanja. Za raniji period to je i razumljivo, jer osim franjevaca, drugih redovničkih ustanova, ni muških ni ženskih, nije u Bosni i Hercegovini ni bilo sve do zadnjih desetljeća 19. stoljeća.

Poslije dolaska 1879. godine iz Austrije časnih sestara družbe Klanjateljica Krvi Kristove u blizinu Banje Luke i osnivanja samostana ‘Nazaret’, u tu Družbu je stupilo nekoliko djevojaka iz Matoševaca i Stranjana.

– Iz Matoševaca to su:

1. Vida Majdandžić, rođena 20. srpnja 1899., od roditelja Mate i Janje r. Marušić. U novicijat je stupila 15. kolovoza 1929., položila je prve redovničke zavjete 15. kolovoza 1930., a doživotne 15. kolovoza 1935. Kao časna sestra dobila je ime s. Vida.

Umrla je 17. prosinca 1962. u samostanu u Novoj Topoli, i sahranjena na mjesnom groblju.

2. Marija Majdandžić, rođena 28. rujna 1912., od roditelja oca Stipe i majke Janje r. Adžić-Blažević. Stupila je u novicijat 15. kolovoza 1938., prve zavjete položila godinu dana kasnije,

15. kolovoza 1939., a doživotne 15. kolovoza 1945. Kao časna sestra dobila je ime s. Ilinka.

Umrla je 9. kolovoza 2003. u Ivancu, Hrvatska, i sahranjena na groblju u istom mjestu.

– Iz Stranjana su u družbi Klanjateljica Krvi Kristove bile:

3. Jela Blažević, rođena 21. siječnja 1902., od roditelja Pave (Paje) i Mande r. Tubi ć. Stupila je u novicijat 15. kolovoza 1928., položila prve redovničke zavjete 15. kolovoza 1929., a doživotne 15. kolovoza 1934. Kao časna sestra dobila je ime s. Blaška.

Umrla je 16. ožujka 1986. u Novoj Topoli, i tu je i sahranjena.


4. Ruža Blažević , rođena 13. travnja 1904., od roditelja Pave (Paje) i Mande r. Tubić. Stupila je u novicijat 15. kolovoza 1929., položila prve redovničke zavjete 15. kolovoza 1930., a doživotne 15. kolovoza 1935. Kao časna sestra dobila je ime s. Andreja.

Umrla je 28. srpnja 1992. u Bosanskom Aleksandrovcu, a sahranjena na groblju sv. Marka, u Banjoj Luci.

Družbi sestara Milosrdnica, koja u Banjoj Luci ima svoj samostan od 1872. godine, pripada iz Matoševaca:

5. Ljuba Majdandžić, rođena 3. studenoga 1959., od roditelja Mate i Jozefine (Finke) r. Batković. Stupila je u novicijat 14. kolovoza 1983., položila prve redovničke zavjete 15. kolovoza 1985., a doživotne 15. kolovoza 1990. Kao časna sestra dobila je ime s. Mirela.

Stranjani su dali i jednog redovnika – franjevca i svećenika, fra Velimira

Blaževića.

6. Fra Velimir je rođen 9. svibnja 1936., od roditelja Ive i Ljubice r. Batković. U novicijat je ušao 14. srpnja 1953., položio prve zavjete 15. srpnja 1954., a doživotne 8. prosinca 1957. Za svećenika je zaređen 15. srpnja 1962. godine, a prvu ili mladu svetu misu slavio u Barlovcima 2. kolovoza 1962.

Nakon završenih studija teologije u Sarajevu i kanonskog prava u Rimu, skoro punih 35 godina je predavao kanonsko pravo na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu, a trenutno, kao umirovljenik, boravi u franjevačkom samostanu Petrićevac, Banja Luka.