13. 08. 2012.

Crkveni partikularni sabori i dijecezanske sinode na području Hrvatske i drugih južnoslavenskih zemalja - nova knjiga dr. Velimira Blaževića


Izdavačka kuća „Kršćanska sadašnjost“, Zagreb, objavila je novu knjigu dr. fra Velimira Blaževića - Crkveni partikularni sabori i dijecezanske sinode na području Hrvatske i drugih južnoslavenskih zemalja.


Ova knjiga se bavi raznim vrstama sabora, kao i dijacezanskim sinodama tijekom povijesti, održavanim na području Hrvatske i drugih južnoslavenskih zemalja. Po broju evidentiranih i ukratko prikazanih partikularnih crkvenih sabora i dijecezanskih sinoda na navedenom području, ova knjiga je jedinstvena na hrvatskom jeziku. To potvrđuje i broj navedenih sabora (51), od kojih su neki bili generalni i ekstrateritorijalni, a većina njih nacionalni i pokrajinski, te više od 360 dijecezanskih sinoda, za koje se pouzdano zna iz objavljene literature i sačuvanih pisanih izvora.

S obzirom na ulogu koju crkveni sabori i dijacezanske sinode općenito imali za očuvanje čistoće vjere i uređivanje crkvene stege i ćudorednog života klera i naroda, a takvu ulogu i važnost također  su imali partikularni sabori i dijecezanske sinode na ovom našem južnoslavenskom i balkanskom području, ova knjiga u tom pogledu baca više svjetla na našu prošlost, i svakako može biti dobro polazište za daljnja istraživanja.