KNJIGE


Knjige koje možete besplatno preuzeti klikom na sliku...


Pregled sadržaja tih i još nekih knjiga...


Ženidbeno pravo Katoličke crkve

Knjiga obrađuje kanonsko ženidbeno pravo sadržano u novome Zakoniku kanonskoga prava (Codex Iuris Canonici), točnije u njegovoj četvrtoj knjizi koja nosi naslov: Posvetiteljska služba Crkve.

Iako je napisana kao priručnik za teologe, pastoralne djelatnike i studente teologije, ona donosi praktična i jednostavna razjašnjenja i tumačenja odredbi Zakonika vezanih uz obitelj, brak i ženidbu, te je u tom smislu osobito korisna za dušobrižničku praksu. Pored razrade odredbi općega kanonskoga ženidbenoga prava, knjiga obrađuje i važeće odredbe partikularnoga prava naših biskupskih konferencija u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. 

U knjizi su također, u teoretskom i praktičnom smislu, uspoređene odredbe ženidbenog prava Katoličke crkve prema Zakonicima kanonskoga prava iz 1917. i 1983., a posebna je vrijednost ovoga priručnika u sažetom pregledu sve relevantne znanstvene literature koja se bavi ovim područjem, kako u svijetu, tako i kod nas.


Ljudska prava i Katolička crkva

Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog u Sarajevu od 27. do 29. travnja na temu "Ljudska prava i Katolička crkva" koja prezentira "Dostojanstvo osobe i temeljna ljudska prava u naučavanja Katoličke crkve". Zbornik je tiskan u sarajevskoj tiskari "Muller" u 1.200 primjeraka.

U njemu su radovi poznatih stručnjaka iz toga područja koji su sudjelovali u radu skupa L. Markešić, T. Jozić, V. Nuić, M. Zovkić, B. Lujić, A. Popović, T. Z. Tenšek, P. Sudar, I. Šarčević, Z.
Kujundžija, M. Jelečević, Ml. Sikirić, V. Papež, V. Blažević, N. Schoch i A. Orlovac. Radovi su podijeljeni u četiri dijela: Suvremena filozofska i teološka promišljanja o čovjeku i njegovim pravima, Čovjek i njegova prava u Bibliji, Dostojanstvo ljudske osobe i ljudska prava od početka Crkve do najnovijeg doba i Praktično zauzimanje Crkve za ljudska prava u konkretnim prilikama u novije doba. Proslov Zbornika napisao je apostolski nuncij u BiH nadbiskup Giuseppe Leanza koji, među ostalim, piše: "I dok izričem priznanje autorima koji studiozno obrađuju brojna pitanja o dostojanstvu ljudske osobe i temeljnim ljudskim pravima, kako u svjetlu Biblije i crkvenog Učiteljstva, tako i kroz prizmu patrističke, zatim srednjovjekovne i suvremene katoličke filozofske, teološke i pravne misli, također izražavam i svoje zadovoljstvo zbog objavljivanja ovoga Zbornika. Od srca želim da radovi sadržani u njemu budu poticaj, podrška i ohrabrenje za kršćane i za sve ljude dobre volje da zauzeto i predano promiču bilo na teoretskom ili na praktičnom polju, poštivanje dostojanstva svakoga čovjeka i svih njegovih temeljnih prava, bez obzira na rasu, spol, nacionalnost, vjeru ili bilo koje drugo čovjekovo obilježje!". Urednik Zbornika je dr. Zdravko Grebo, lektor prof. fra Ladislav Fišić, recenzenti su dr. fra Mile Babić i dr. fra Velimir Valjan, a priredio ga je prof. dr. fra Velimir Blažević.


Vodič kroz crkveno pravo za vjernike

Ovaj je Vodič namijenjen širokom krugu običnih vjernika. Po prvi put, u obliku kompendija koji na kraći način izlaže zakonodavstvo Katoličke crkve, prilagođeno prvim potrebama, obrađene su u cjelini sustavno ali i popularno važne norme crkvenog prava za vjernike. Upravo nedostatak jednog sustavnog prikaza crkvenih zakona, poglavito za široki krug katoličkih vjernika, bio je glavni razlog zašto se autor odlučio sastaviti ovaj Vodič kroz crkveno pravo za vjernike. Služenje miru

Knjiga "Služenje miru - Ivan Pavao II. i Sveta Stolica za mir u Hrvatskoj i BiH (1991-1995)", koju je objavila najveća kršćanska izdavačka kuća u jugoistočnoj Europi "Kršćanska sadašnjost" iz Zagreba, zbirka je izjava, govora i dokumenata koje su papa Ivan Pavao II. i velikodostojnici Svete Stolice izrekli o stanju u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini od početka ratnih sukoba god. 1991. 

"Sukladno poslanju i naravi službe te sredstvima kojima raspolažu, Ivan Pavao II. i Sveta Stolica poduzimali su i činili što je bilo u njihovoj moći da se u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini zaustavi rat, da se pomogne svima koji trpe i da se među sukobljenim stranama i narodima uspostavi mir i skladan suživot. Papina moralna i karizmatska veličina u današnjem svijetu i vremenu su priznati i neosporni, tako da se njegove riječi i misli pozorno prate i nailaze na velik odjek i podršku ne samo među vjernicima katolicima, nego i među pripadnicima drugih religija i među svim ljudima dobre volje. Nepobitna je istina da je Ivan Pavao II. i u slučaju Hrvatske i Bosne i Hercegovine bio glas i vapaj slabih, nemoćnih, obespravljenih, ponižavanih, progonjenih, mučenih i ubijenih. On je progovarao 'u zgodno i nezgodno vrijeme' kao savjest koja mora promatrati i prosuđivati svu zbilju suvremenoga svijeta i čovječanstva", istaknuo je u pogovoru knjizi njezin priređivač fra Velimir Blažević.
.

Bosanski franjevci i nadbiskup dr. Josip Stadler

Bulom pape Leona XIII. Ex hac augusta od 5. srpnja 1881. uspostavljena je redovita crkvena hijerarhija u Bosni i Hercegovini. Prvi vrhbosanski nadbiskup i mitropolit bio je dr. Josip Stadler, koji je uvelike bio upućen na franjevce, budući da su oni bili jedini dušobrižnici u Bosni i da su držali sve župe u njoj.

Odnosi između biskupa i franjevaca nisu uvijek bili korektni, skladni i ljubazni, a pogotovo ne uzorni. Bilo je među njima puno neslaganja, uzajamnog optuživanja i sporova, kako u neposrednim kontaktima i korespondenciji, tako i pred vrhovnom upravom franjevačkog reda i pred najvišom crkvenom vlašću, Svetom Stolicom.

U prošlosti se puno pisalo o odnosima nadbiskupa Stadlera i franjevaca, ali su ti napisi bili većinom jednostrani, a time i nepotpuni i neobjektivni. Neki događaji, činjenice i zbilje su prešućivane, a druge pak naglašavane i uveličavane. Novost ove knjige je upravo u tome što kuša što iscrpnije predočiti činjenično stanje ne ulazeći u njegovo komentiranje i ocjenjivanje i pri tom se oslanja gotovo isključivo na izvornu građu, od koje je većina arhivske naravi i neobjavljena.
Knjiga ima šest poglavlja. Prvo poglavlje govori o problemu župa u Bosni i njihovoj raspodjeli između franjevaca i svjetovnog klera. Drugo poglavlje se bavi postavljanjem franjevaca na dušobrižničke službe i uklanjanjem s njih. Treće poglavlje obrađuje sporove i pitanja vezana za materijalna dobra. U četvrtom poglavlju riječ je o sekularizaciji franjevaca u vrijeme nadbiskupa Stadlera. O uzajamnim optuživanjima u tisku i neslaganju na političkom planu govori peto poglavlje. I konačno, šesto poglavlje pokazuje drugo lice tih odnosa, tj. govori o međusobnom uvažavanju i sporazumijevanju ovih dviju strana.
.

Katolička crkva i rat u Bosni i Hercegovini

Ovo je knjiga u kojoj su objavljeni dokumenti koji potjecu od mnogih crkvenih dostojnika i djelatnika, a nalaze se u razlicitim izvorima, a pridodate su i neke dosad neobjavljene i javnosti manje pozante izjave, proglasi, apeli, priopcenja, poslanice, pisma, govori, predavanja i sl., i to oglasavanje bjelodano i vjerodostojno pokazuje kakvo je bilo drzanje crkve u svezi s ratnim zbivanjima i zlocinima na bosansko-hercegovackim prostorima.

U tim dokumentima uglednici Katolicke crkve su se obracali Svetom Ocu i najvisim svjetovnim autoritetima u danasnjem svijetu te cjelokupnoj domacoj i svjetskoj javnosti.

Svi dokumenti u knjizi su poredani kronoloskim slijedom.


Papa Ivan Pavao II - istinski prijatelj Bosne

Sveti je Otac u svim svojim istupima odbacivao rat kao sredstvo rjesavanja problema u odnosima medju narodima i drzavama. Stalno je skretao pozornost svijeta na tragediju koja je zadesila BiH i njeno visenacionalno i visevjersko pucanstvo i opetovano je pozivao medjunarodnu zajednicu da zaustavi tu krvavu dramu.

Svi dokumenti koje knjiga sadrzi razdijeljeni su u dva dijela. U prvom su kronoloskim redom nastanka doneseni dokumenti koji potjecu od Svetog Oca i velikodostojnika Svete Stolice, koji su nastupali u razlicitim prigodama ili kao Papini posebni izaslanici ili kao predstojnici odredjenih nadlestava Rimske Kurije. U drugom se nalaze dokumenti, takodjer kronoloski poredani, koji imaju svoj izvor u nastupima djelatnika vatikanske diplomacije, stalnih ili posebih izaslanika na brojnim skupovima i zasjedanjima medjunarodnih politickih tijela i foruma.


Katolička crkva u Hrvata u službi mira i stvaranja samostalne Hrvatske - Dokumenti
U knjizi "Katolička crkva u Hrvata u službi mira i stvaranja samostalne Hrvatske-Dokumenti", koju je zagrebački nakladnik Kršćanska sadašnjost objavila 2009. u svojoj biblioteci Croatica christiana-Fontes uvršteno je oko 200 dokumenata Katoličke crkve, koja od 1981. do 1995. progovara o zaštiti ljudskih prava i poštovanju dostojanstva svakog čovjeka te dokumenti važni za stvaranje samostalne hrvatske države.

Rodni kraj i vlastiti korijeni vole se i ne zaboravljaju

Knjiga Rodni kraj i vlastiti korijeni vole se i ne zaboravljaju. Stranjani i Matoševci - katolička i hrvatska sela nedaleko od Banje Luke - nekad i sad - u riječi i slici (Banja Luka, 2008.), nudi obuhvatan uvid u Stranjane i Matoševce, donoseći mnoge povijesne, geografske, demografske i druge važne podatke o tim mjestima, kao i mnoštvo fotografija kraja i ljudi iz tih mjesta...

Spomen-knjiga Stranjana i Matoševaca

Spomen-knjiga Stranjana i Matoševaca svojevrsni je izvadak iz Rodnog kraja..., kojemu je namjena da bude što više prilagođen prosječnom čitatelju, jer takvoga više zanimaju konkretne fotografije na kojima će moći vidjeti sebe i druge poznate ljude, svoju kuću i kuće sumještana, a također ga više zanimaju podaci koji se odnose na njega i njemu poznate, a ne toliko znastveni i vrlo studiozni podaci iz povijesti i sadašnjosti, koji rese knjigu Rodni kraj... i dižu ju u red iznimno vrijednih znanstvenih radova toga znanstvenog područja. Zato se u ovoj knjizi donose fotografije svih stranjanskih i matoševačkih kuća, za razliku od prve knjige, u kojoj ih je bilo tek nekoliko. Također se donose i druge fotografije, napose one koje se tiču tamošnjeg krajolika. Vrijednost Spomen-knjige je, osim u navedenome, i u tome što su mnogi podaci, napose oni koji se tiču popisa bračnih parova i njihovih obitelji u Stranjanima i Matoševcima od 1760. do 1995., nadopunjeni i ispravljeni.
.

Mješovite ženidbe u pravu Katoličke crkve

Knjiga je izdana 1975. god., a govori o stavu Crkve prema sklapanju mješovitih ženidbi, odnosno ženidbi između katolika i nekatolika ili nekrštenih osoba. Nakon povijesnog prikaza kako je to bilo od prvih stoljeća kršćanstva do danas, autor daje prikaz onih normi koje su, s obzirom na to pitanje, regulirane tada aktualnim Zakonikom kanonskog prava, te detaljno razlaže zašto je nužno donijeti nove odredbe i reformirati staro kanonsko pravo mješovitih ženidbi. U dodatku se donose obrasci potrebni za sklapanje mješovitih ženidbi, te kraći prikaz mješovitih ženidbi u pravu Srpske pravoslavne crkve.
Detaljan prikaz ove dragocjene knjige dr. Velimira Blaževića može se vidjeti OVDJE.

Komunikacija u svetim činima

Knjiga je objavljena 2001., a na obuhvatan način donosi važne smjernice i odredbe Katoličke crkve vezane uz komunikaciju u svetim činima između katolika i nekatolika. Pri tome donosi detaljan povijesni pregled iz kojega se vidi kakva je ta komunikacija u svetim činima bila omogućena u vremenu od prvih stoljeća do Zakonika kaonskog prava iz 1917. god., od 1917. do danas, te prema aktualnom Zakoniku. Autor također donosi teološka načela prema kojima je ta komunikacija omogućena i koliko je omogućena, te prikaz crkvenih dokumenata koji govore o toj tematici.   
_____________________________________

Župe i župnici. Pravno pastoralni repetitorij

Župa u crkvenom ustroju čini okosnicu i temeljnu kariku u vršenju dušobrižničkog i spasenjskog poslanja Crkve, a župnik u povjerenoj mu župi, kao njezin pastir, za zajednicu vjernika koji tvore župu pod vlašću dijecezanskog biskupa, ispunjava zadaću naučavanja, posvećivanja i upravljanja.
Da bi župa, sa svojim odgovarajućim strukturama, bila dobro organizirana i funkcionirala, i da bi župnik uspješno obavljao svoju službu, Zakonik kanonskoga prava donosi odredbe koje reguliraju i samo unutarnje uređenje župe i pastirsko djelovanje župnika. Iznošenje tih odredaba i njihovo kratko tumačenje predmet su ove knjige.

Knjiga je ponajprije namijenjena župnicima i drugim svećenicima koji s njima surađuju u dušobrižništvu ili ih zamjenjuju. Može im poslužiti i pomoći da lakše ispunjavaju svoje obveze i zadaće te da budu sigurni da postupaju ispravno u onome što čine ili kako čine.
Od koristi može biti također vjernicima laicima koji žele znati što mogu tražiti i očekivati od svojih župnika, a i kako se sami mogu aktivnije uključiti u život župe.