19. 06. 2021.

Krivično i kazneno pravo Katoličke Crkve

09. 05. 2021.

Drevne katoličke župe u sjeverozapadnoj Bosni