19. 10. 2021.

Promjene u Zakoniku kanonskog prava

 

31. 08. 2021.

Promjene u odredbama o ženidbi u Zakoniku kanonskog prava

19. 06. 2021.

Krivično i kazneno pravo Katoličke Crkve

09. 05. 2021.

Drevne katoličke župe u sjeverozapadnoj Bosni