27. 10. 2015.

Asfaltiranje puta kroz Bukovac


Radilo se i ove godine na uređenju putova u Stranjanima i Matoševcima. Radovi su započeli na 3. listopada i trajali do 24. listopada, a izvodilo ih je poduzeće 'Kozaraputevi'. Glavnina radova se odvijala na dionici puta od Pranjića raskršća prema studencu i kroz Bukovac, od mjesta gdje se prošle godine stalo pa do kuće pok. Jure Majdandžića, Matulinog, u dužini od oko 500 metara. Obavljeni su svi potrebni zemljani radovi, propusti na više mjesta i asfaltiranje.


Radilo se također na popravljanju oštećenja asfalta na uzbrdici prema Ružićima u Matoševcima i ispod njive Bože Blaževića, Milinčinog, u Stranjanima.Kada su radovi privedeni kraju, bio je red da se radnicima iskaže pažnja i dadne večera, što je i učinjeno. Svoj doprinos u tome su pružili Anto Majdandžić, Jurina, živi u Australiji (platio janje), Mato Majdanžić, Antin (platio prasetinu), te i Ivica Majdandžić, Tomin, i Mato Majdandžić, Jurin, (donijeli 3 gajbe piva). Janje je ispekao Anto Bogdanović, Jurin, a sve su pripremile i kod večere posluživale Marica Debeljak, Milina, njezina sestra Janja Mijatović, i Ljilja Blažević, Borina. Sada je ispunjeno i ono što je najavljeno prije četiri godine, kada se krenulo s radovima na gornjem putu od Pranjića raskršća prema Ružićima u Matoševcima. Neki su se u to vrijeme bunili i prigovarali što se ne radi donji put, koji vodi kroz Bukovac. Ali jer se nisu mogla raditi istovremeno oba puta, oni koji su odlučivali o tome što će se tada raditi, rekli su da se prednost daje gornjem putu, budući da se mnogo više koristi, a da će se drugih godina urediti i asfaltirati i donji put. Ta je najava i obećanje sada i ispunjeno! A oni koji u to nisu vjerovali, i koji su koješta iznosili protiv onih koji su najzaslužniji što su uređena i asfaltirana oba puta, sada bi se mogli makar malo zacrveniti! Treba napomenuti da je kroz četiri godine uređeno i asfaltirano preko 2 km putova, više u Stranjanima a manje u Matoševcima, a za to treba zahvaliti najprije gosp. Davoru Čordašu, ministru za izbjeglice i raseljena lica u RS-s, i gđi Mariji Rapo, savjetnici u Ministarstvu za izbjeglice i raseljena lica RS-a. A nije pri tome bila beznačajna ni uloga onih na čije zamolbe je sve svih ovih godina i rađeno.