31. 08. 2021.

Promjene u odredbama o ženidbi u Zakoniku kanonskog prava