20. 05. 2010.

Demolirana sveta katolička znamenja u Stranjanima i MatoševcimaKapela sv. Franje Asiškog u Stranjanima (g. 2000.)

Grobljanska kapela na Batkovića groblju u Matoševcima (g. 2000.)

'Kip' na Ravnici u Matoševcima (2002.)

'Kip' na Dan'lovom brdu, u Matoševcima (g. 2002.)