15. 05. 2010.

Otmica djevojke u Stranjanima i vjenčanje pred kadijom


Nisu u doba otomanske vlasti u Bosni bili rijetki sluč ajevi da su muslimani otimali katoličke djevojke, ali su to činili i katolici, te vjenčanja obavljali po islamskim propisima. Koliko se zna, takav jedan slučaj se dogodio i među Stranjanč anima, i to g. 1826., kad je Filip Komarica, sin Vida Komarice i An đe r. Valentić, rođen 1808., izvršio otmicu djevojke Anđe Čavlovi ć, kćeri Luke Čavlovića i Ivke Komnjenović, iz Stratinske, te potom s njom sklopio brak pred nevjerničkim sucem (kadijom).

Poslije tri godine, kajući se za svoj postupak i prijestup, Filip i Anđa su se obratili apostolskom vikaru fra Augustinu Miletić u molbom da se njihov slučaj uredi pred Crkvom. Pošto je bilo teško da se oni potpuno rastave, a što se ne bi moglo postići kod nevjerničkog suca bez pogibelji kako za njih tako i za samog apostolskog vikara, biskup Mileti ć je, iza kako su se Filip i Anđa privremeno razdvojili, udovoljio njihovoj molbi. Ovlašću koju je imao od Kongregacije za širenje vjere, udijelio im je 24. lipnja 1829. oprost od crkvene ženidbene zapreke otmice i od ženidbenih navještaja, i utvrdivši da Anđa slobodno pristaje na brak s Filipom, dopustio da mogu sklopiti crkveni brak i u njemu ustrajati, te također odlučio i zakonitom proglasio svu djecu, ako je koje dotad rođeno, i koja će se roditi.84

Taj je Filip, izgleda, poslije odselio u Čivčije i g. 1841. sklopio drugi brak s Lucijom r. Koparc, iz Gomionice.85
____________
84 Vidi: Matica vjenčanih župe Sasina, za g. 1798.-1840., g. 1829., br. 12. Matica se čuva u arhivu franjevačkog samsotana Petrićevac, Banja Luka.
85 Vidi: Matica vjenčanih župe Ivanjska, za g. 1841.-1883., g. 1841, br. 1.