14. 05. 2010.

Vodič kroz crkveno pravo za vjernike: Vjernici u posvetiteljskoj službi Crkve - crkvena sahrana ili sprovod


VIII. POGLAVLJE:
VJERNICI U POSVETITELJSKOJ SLUŽBI CRKVE

(...)
CRKVENA SAHRANA ILI SPROVOD

Sahrana se obavlja uz crkveni obred i molitve kojim Crkva zaziva duhovnu pomoć za preminule i odaje im počast te istodobno pruža živima utjehu nade.

Sprovod se može sastojati od tri molitvene postaje: u pokoj nikovoj kući, u crkvi i na groblju, ili u pokojnikovoj kući, na ulazu u groblje i kod samog groba; od dvije postaje: na ulazu u groblje ili u kapeli i kod groba; od jedne postaje, samo u pokoj nikovoj kući. Ako okolnosti dopuštaju, prednost treba dati sprovodu s tri postaje.

Predvoditelj sprovodnih obreda i mjesto sahrane

Sprovodne obrede predvodi svećenik ili đakon, a u pravilu to spada na vlastitog župnika ili onoga tko ga zamjenjuje (kan. 530 i 517 § 2). Misa zadušnica se redovito slavi u crkvi pokojnikove župe, ili u crkvi župe u kojoj je smrt nastupila, ali svaki vjernik može za svoga života, ili onaj tko je dužan pobrinuti se za njegovu sahranu, izabrati drugu crkvu s pristankom onoga tko njome upravlja i pošto obavijesti pokojnikova župnika (kan. 1177, § 1-3).

Tijela preminulih vjernike se sahranjuju ili pokapaju u grobljima određenim za katolike, a svaka župa ili više župa mogu imati jedno ili više groblja, ili ako je groblje građansko i zajedničko, pokapaju se na prostoru previđenom za katoličke vjernike (kan. 1240, § 1 i 1241, § 1).

Ako župa ima svoje groblje, preminuli vjernici se pokapaju na njemu. Dopušteno je, međutim, svakome za života izraziti želju i izabrati groblje za pokop, a i oni čija je dužnost pobrinuti se za pokojnikov ukop mogu zakonito izabrati drugo groblje (kan. 1180, § 1-2), udovoljavajući uvjetima koje postavljaju oni čije je groblje.

Dopuštenje crkvenog sprovoda nekatolicima

Maloj djeci koja su umrla a da nisu krštena ne daje se crkveni sprovod. Ipak, ako su roditelji namjeravali dijete krstiti, i žele za njega crkveni sprovod, dopuštenje treba dobiti od mjesnog ordinarija (kan. 1183, § 2).

Krštenima koji nisu pripadnici Katoličke crkve mjesni ordinarij može, po svom razboritom sudu, dopustiti katolički crkveni sprovod ako za njih nije moguće imati njihova vlastitog službenika i ukoliko nije utvrđeno da se pokojnik tome za života usprotivio (kan. 1183, § 3).

Uskraćivanje crkvenog sprovoda katoličkim vjernicima

Ima slučajeva kada, prema Zakoniku kanonskog prava, treba nekom pokojniku uskratiti crkveni sprovod ukoliko prije smrti nije po ka zivao znakova kajanja za ono zbog čega mu se crkveni sprovod uskraćuje.

Slučajevi u kojima treba uskratiti crkveni sprovod ovi su:

- pokojnik je bio očiti otpadnik od vjere, krivovjernik ili raskolnik;

- pokojnik je za života odlučio da mu se tijelo spali, ako je to učinjeno iz razloga protivnih kršćanskoj vjeri, npr. zbog nevjere u uskrsnuće i u zagrobni život;

- pokojnik je bio i do smrti ustrajao kao očiti teški grešnik, ako bi dopuštenje crkvenog sprovoda izazvalo javnu sablazan vjernika (kan. 1184, § 1).

Crkveni sprovod u navedenim slučajevima se neće uskratiti ako je pokojnik prije smrti pokazivao na vani ikakve znakove kajanja, npr. izražavao žaljenje zbog svojih prijestupa i grešnog života, želio da mu se pozove svećenik, a to drugi nisu učinili, ili svećenik nije na vrijeme stigao.

Kad se radi o očitim grešnicima, a takvi su, npr., oni koji su živjeli nevjenčano, koji su razvrgnuli svoj crkveno sklopljeni brak i stupili u novi civilni brak, pripadnici kriminalnih bandi, i sl., crkveni sprovod bi im se mogao dati ako to traži neki ozbiljan razlog, a ne bi izazivalo nikakve sablazni kod drugih vjernika.

Više se crkvenim pravom ne određuje izričito da sprovod treba uskratiti samoubojicama. Uskraćivao bi im se ako se radi o očitom teškom grešniku.

Onom komu zbog navedenih razloga treba uskratit crkveni sprovod uskraćuje se i misa zadušnica (kan. 1185).

(Dio osmog poglavlja knjige: Velimir BLAŽEVIĆ, Vodič kroz crkveno pravo za vjernike, Svjetlo riječi, Sarajevo - Zagreb, 2007. Sva se poglavlja knjige, posložena redom, mogu vidjeti klikom OVDJE... Cijela se knjiga, u PDF formatu, može preuzeti klikom na sliku knjige sa strane...)